Odciągi wiórów i zanieczyszczeń

CZYSTA MASZYNA  =  PRECYZJA CIĘCIA

ODBIÓR WIÓRÓW

Niesprzątane regularnie z tokarki drewniane wióry i trociny po pewnym czasie mogą stać się przyczyną irytującego i utrudniającego pracę bałaganu. By zapobiec tego typu sytuacjom, warto zaopatrzyć się w profesjonalne urządzenia odsysania – w naszej ofercie można znaleźć nie tylko odciągi do wiórów i trocin, ale również sprzęt do sprzątania metali czy pyłów.
Urządzenia odsysania dostępne są w różnych rozmiarach i o różnej mocy. Małe, przenośne sprzęty przydatne są w dobowych warsztatach, większe, zaawansowane instalacje przeznaczone są do profesjonalnego użytku. Poza rozmiarem różnią się także możliwościami – mniejsze przeznaczone są do odpylania małych maszyn, większe modele mogą być podpięte do kilku maszyn obróbczych i służyć jako centralne urządzenia. Odciągi do metali, pyłów, wiórów i trocin wykorzystywane mogą być w małych pilarkach taśmowych czy szlifierkach.

Wióra powstałe przy cięciu aluminiowych profili i innych metali kolorowych są usuwane przez wysokowydajne urządzenia odsysające znajdujące się w pobliżu maszyny.odbiór-wiórów

Wymagany efekt usuwania wiórów osiąga się systemem rurociągów w skrajnych obszarach.

Wymiary i moc urządzenia indywidualne w zależności od danego zastosowania.

Przy cięciu profili aluminiowych i metali kolorowych
Wysokowydajne urządzenia 
Różne rodzaje

ODBIÓR ZANIECZYSZCZEŃ

Wysokowydajne systemy smarowania mgłą olejową zwiększają wydajność cięcia, jednak bez właściwego systemu odsysania mgła może być szkodliwa. Innym aspektem jest niepożądane osadzanie oleju na każdej części maszyny, co może spowodować problemy, przykładowo w identyfikacji materiału w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

Urządzenia kompaktowe znajdujące się tuż obok maszyny HEPA filtry do wychwytywania mikro-cząsteczek mgły olejowej.
Osobne odprowadzanie skroplonego oleju.

Mgła olejowa smarująca piłę nie jest szkodliwa tylko w dostatecznie wentylowanych pomieszczeniach.

Może znacznie zmniejszyć żywotność niektórych elementów maszyn lub ich funkcjonalności.

Aby uniknąć tych niepożądanych skutków, urządzenia do ekstrakcji powinny być zainstalowane na maszynie.

Urządzenia dostarczane przez naszą firmę są kompaktowych wymiarów i posiadają odpowiednie dopasowanie do maszyn.

 

Back to Top