CZYSTA MASZYNA  =  PRECYZJA CIĘCIA

ODBIÓR WIÓRÓW

Wióra powstałe przy cięciu aluminiowych profili i innych metali kolorowych są usuwane przez wysokowydajne urządzenia odsysające znajdujące się w pobliżu maszyny.odbiór-wiórów

Wymagany efekt usuwania wiórów osiąga się systemem rurociągów w skrajnych obszarach.

Wymiary i moc urządzenia indywidualne w zależności od danego zastosowania.

Przy cięciu profili aluminiowych i metali kolorowych
Wysokowydajne urządzenia 
Różne rodzaje

ODBIÓR ZANIECZYSZCZEŃ

Wysokowydajne systemy smarowania mgłą olejową zwiększają wydajność cięcia, jednak bez właściwego systemu odsysania mgła może być szkodliwa. Innym aspektem jest niepożądane osadzanie oleju na każdej części maszyny, co może spowodować problemy, przykładowo w identyfikacji materiału w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

Urządzenia kompaktowe znajdujące się tuż obok maszyny HEPA filtry do wychwytywania mikro-cząsteczek mgły olejowej.
Osobne odprowadzanie skroplonego oleju.

Mgła olejowa smarująca piłę nie jest szkodliwa tylko w dostatecznie wentylowanych pomieszczeniach.

Może znacznie zmniejszyć żywotność niektórych elementów maszyn lub ich funkcjonalności.

Aby uniknąć tych niepożądanych skutków, urządzenia do ekstrakcji powinny być zainstalowane na maszynie.

Urządzenia dostarczane przez naszą firmę są kompaktowych wymiarów i posiadają odpowiednie dopasowanie do maszyn.

 

Back to Top