Kontrola/Nagrywanie

Urządzenie do regulacji długości zapewnia automatyczną kontrolę detali. Dokładność długość urządzenia pomiarowego wynosi 0,01 mm.

Kontrola długość każdego detalu.

Separacja kawałków poza określoną tolerancją.

Zapisywanie protokołu pomiarów długości

System modułowy dla różnych długości.

Dokładność ustawiona zgodnie z wymaganiami klienta i wybranych aplikacji (zazwyczaj 0,01 mm)

 

Back to Top