Winda

Winda jest połączona za piłą tarczową, służy do przechowywania materiału. Poprzez włączenie tego urządzenia do linii produkcyjnej wystarczająca ilość materiału będzie magazynowana, gdy piła musi być zatrzymana w związku np. z wymianą ostrza. Precyzyjne ustawienie jej gradientu i zestawu rolek oporowych chroni materiał przed obiciem w dolnej części windy. Stamtąd, materiał może być rozładowany przez chwytak robota (lub inny sposób) i przenoszony do dalszych operacji. Urządzenie przeznaczone jest tylko do przechowywania materiału o przekroju kołowym.

Przechowywanie ciętych elementów wykorzystywanych w dalszych operacjach.

Tworzenie zapasu materiału dla innych urządzeń, gdy piła musi być zatrzymany (wymiana ostrza, itd.)

Modułowy system zgodnie z wymaganiami aplikacji i klienta.

 

Back to Top