Winda do wyładunku materiału

Winda jest połączona za piłą tarczową, służy do przechowywania materiału. Poprzez włączenie tego urządzenia do linii produkcyjnej wystarczająca ilość materiału będzie magazynowana, gdy piła musi być zatrzymana w związku np. z wymianą ostrza. Precyzyjne ustawienie jej gradientu i zestawu rolek oporowych chroni materiał przed obiciem w dolnej części windy. Stamtąd, materiał może być rozładowany przez chwytak robota (lub inny sposób) i przenoszony do dalszych operacji. Urządzenie przeznaczone jest tylko do przechowywania materiału o przekroju kołowym.

Przechowywanie ciętych elementów wykorzystywanych w dalszych operacjach.

Tworzenie zapasu materiału dla innych urządzeń, gdy piła musi być zatrzymany (wymiana ostrza, itd.)

Modułowy system zgodnie z wymaganiami aplikacji i klienta.

 

Back to Top