Stoły wibrujące

Urządzenia te służą do przygotowania cienkich materiałów, które są w różnym stopniu skrzyżowane i skręcone, po załadowaniu do magazynu wiązek. Następnie są one wykorzystywane do precyzyjnego i komfortowego cięcia. Zastosowana technologia pozwoli na bardzo dobre oddzielenie przede wszystkim niewielkich detali, które byłoby niemożliwe do wykonania na innych urządzeniach. Stoły wibrujące są przez nas oferowane w łącznej ofercie z dwoma dostępnymi w asortymencie sprzętami, czyli magazynem pasowym, a także grawitacyjnym.

Dodatkowe wskazówki

Do prawidłowego funkcjonowania urządzenie powinno być umieszczone podczas pracy wyłącznie przed magazynem. Pneumatyczny napęd pozwala na dokładną regulację amplitudy i częstotliwości drgań, w zależności od rozmiaru materiału, co umożliwia lepsze jego przygotowanie do precyzyjnego cięcia zróżnicowanych produktów stosowanych w różnych rodzajach działalności przemysłowej. W celu zwiększenia możliwości urządzenia możliwe jest podłączenie do stołów wibrujących innych dostępnych sprzętów, które będą stanowić uzupełnienie ich funkcjonowania.

Dostarczany w połączeniu z magazynem pasowym i magazynem grawitacyjnym.

Doskonała separacja skręconych małych detali załadowanych w wiązkach.

Pneumatyczny napęd z regulacją częstotliwości i amplitudy drgań.

Możliwość dodawania innych urządzeń peryferyjnych.

 

 

Back to Top