Magazyn Pasowy

Poprzeczny pasowy magazyn dla wiązek materiału.

Magazyn pasowy  znacząco upraszcza obsługę materiału, który jest ładowany i przenoszony się do magazynu grawitacyjnego.

Szczególnie odpowiedni do cięcia większych długości, gdy materiał ma być podawany częściej i do przenoszenia większych pakietów/wiązek.

Personel powinien załadować pakiet rur w przestrzeń pasów i podnieść go za pomocą przycisków aby pojedyncze rury swobodnie opadały na magazyn grawitacyjny.

Akcesorium do wszystkich typów magazynów.

Dla wiązek materiału ładowanych za pomocą dźwigu lub wózka widłowego.

Oddzielny panel sterowania.

Możliwość dodawania innych urządzeń peryferyjnych.

 

Back to Top