Demagnetyzacja

Odmagnesowywaine służy do usuwania resztek magnetyzmu których zyski materialne powstały w czasie przenoszenia i cięcia, lub z innych źródeł. Magnetyzm może mieć negatywny wpływ na dalsze automatyczne przetwarzanie elementów.

Usuwanie magnetyzmu szczątkowego materiałów ciętych.

Usuwanie problemów w dalszej obróbce skrawania.

 

Back to Top