Demagnetyzacja

Odmagnesowywanie służy do usuwania resztek magnetyzmu, których zyski materialne powstały w czasie przenoszenia lub cięcia, a także z innych źródeł. Magnetyzm może mieć negatywny wpływ na dalsze, automatyczne przetwarzanie elementów. Dzięki temu możliwe jest również usunięcie innych problemów podczas dalszych etapów procesu obróbki skrawania, a jednocześnie uchronienie produktów przed obniżeniem ich jakości.

Uzyskiwane korzyści

Dzięki wykorzystaniu procesu demagnetyzacji elementów metalowych możliwe jest uniknięcie wielu problematycznych sytuacji w trakcie kształtowania produktów. Zapobiega to chociażby przywieraniu drobin metali do wykorzystywanych narzędzi lub innych części, a także przyciągania poszczególnych elementów wykonanych z tego samego materiału do siebie nawzajem. Dzięki wykonaniu demagnetyzacji można zapobiec potencjalnej konieczności zaprzestania produkcji, dzięki czemu można uchronić firmę od poważnych strat finansowych, które byłby skutkiem zaburzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Usuwanie magnetyzmu szczątkowego materiałów ciętych.

Usuwanie problemów w dalszej obróbce skrawania.

 

Back to Top