WYŁADUNEK MATERIAŁU – URZĄDZENIA NA WYJŚCIU

Po przeprowadzeniu cięcia prętów stalowych, następuje wyładunek obrobionego materiału. W zależności od tego, gdzie dalej mają trafić poszczególne elementy, montuje się dodatkowe, modułowe urządzenia, pozwalające na sprawne przetransportowanie do kolejnej maszyny lub w wyznaczone miejsce.

Mogą to być stoły pochyłe, sortowniki z podajnikiem lub zjeżdżalnią, windy, manipulatory i inne. Poniżej przedstawiamy szczegółowe opisy działania i zastosowania poszczególnych urządzeń. Dzięki temu każdy klient będzie mógł wybrać najlepiej odpowiadający jego potrzebom sprzęt.

Oddzielanie dobrych kawałki od resztek/odpadów.

Czytaj więcej…

Automatyczny rozładunek ciętego materiału i przygotowanie do wiązania.

Czytaj więcej…

Przenoszenie detali na przenośniku taśmowym.

Czytaj więcej…

Winda jest połączona z kilku tabel separacji, służy do przechowywania materiału.

Czytaj więcej…

Sortowanie i magazynowania za pomocą robota.

Czytaj więcej…

Prosty i solidny przydatny w większych maszynach.

Czytaj więcej…

Automatyczne układanie i sortowanie obciętych detali w pudełkach.

Czytaj więcej…

Back to Top