Gratowanie

Dokładne usuwanie zadziorów z pełnego materiału i profili. Materiał jest zaciśnięty a oba jego końce są równocześnie czyszczone przez szczotki obrotowe wzdłuż dwóch osi.

SZLIFIERKA/Gratownica służy do obustronnego automatycznego usuwania zadziorów rur,wałków i profili o różnych średnicach, kształtach i długościach. Materiał załadowany do komory do usuwania gratu jest zaciśnięty i zadziory po obu stronach są czyszczone.

Możliwa praca w pełni zautomatyzowana.

Możliwość ustawiania poziomu gratowania

Dokładne usuwanie zadziorów z pełnego materiału i profili.

Materiał jest zaciśnięty a oba jego końce są równocześnie czyszczone przez szczotki obrotowe wzdłuż dwóch osi.

 

Back to Top