Urządzenia na wejściu – Proces cięcia – Urządzenia na wyjściu

 


Urządzenia znajdujące się w części wejściowej linii cięcia zapewnienia automatyczne i ciągłe doprowadzanie materiału do cięcia. Ważnym kryterium odpowiedniego wyboru jest sposób załadunku materiału, długości cięcia, różnorodność przekroju, itp.

Czytaj więcej…


Urządzenia służące do dalszej obróbki detali i dostarczane jako standardowe akcesoria do naszych maszyn. Obejmują maszyny do obróbki,odmagnetyzowania czy kontroli końcowej długości. Poszczególne operacje mogą być łączone i dostosowane zgodnie z wymaganiami klienta.

Czytaj więcej…


Urządzenia znajdujące się bezpośrednio za piłą zapewniające automatyczny rozładunek materiału i rozdzielanie go dobre kawałki i odpady (elementy ucięte i resztki). Urządzenia standardowe mają budowę modułową, co pozwala na montaż zgodnie z wymogami klienta.
W celu uproszczenia procesów pracy i zaspokojenia potrzeb naszych Klientów, akcesoria dla operacji wyjściowych cięcia obrabianego przedmiotu są stale rozwijane. Automatyczna obsługa nadaje się szczególnie do cięcia kawałków większej wagi, kawałków, które powinny być precyzyjnie przechowywane w skrzyniach, i potem przeniesione do innej pracy.

Czytaj więcej…

 

Back to Top