Magazyn Kieszeniowy

Łańcuchowy magazyn dla różnych przekrojów materiałów.

Produkt ten służy zwłaszcza do cięcia profili o specjalnym kształcie, dla których niezbędny jest ściśle określony kierunek. Magazyn kieszeniowy może być wykorzystywany również do materiałów o różnych kształtach: kwadratowych, prostokątnych oraz o przekroju kołowym. Personel powinien umieścić materiał w kieszeniach ręcznie. Istotnym ułatwieniem przygotowanego systemu jest też podajnik, który może być stale ładowany nawet podczas cięcia, gdy linia jest w pracy.

Zalety

Magazyn kieszeniowy charakteryzuje się uniwersalnością w zastosowaniu do wielu kształtów, a także przekrojów przedmiotów. Jednocześnie jego cechą charakterystyczną jest wytrzymałość całej konstrukcji. Jego działanie zostało jednak pomyślane w szczególny sposób pod kątem profili, których obróbka wymaga konkretnego kierunku cięcia. Po wykonanym działaniu cała zawartość magazynu kieszeniowego jest w automatyczny sposób z niego usuwana. Konstrukcja magazynu kieszeniowego pozwala w swobodny sposób dołączać dodatkowe urządzenia zwiększające ich możliwości.

Wytrzymała konstrukcja.

Nadaje się do materiałów o różnych przekrojach.

Zaprojektowany specjalnie dla profili wymagających określonego kierunku cięcia.

Automatyczne usunięcie całej zawartości poszczególnych kieszeni.

Możliwość dodawania innych urządzeń peryferyjnych.

 

Back to Top