Identyfikacja kształtu

Ważnym elementem mającym wpływ na ciągłość produkcji w zakładach przemysłowych stosujących w swojej działalności masowe wytwarzanie towarów jest identyfikacja kształtu. W trakcie tego procesu materiał jest utożsamiany z systemem kamer, w tym jednostkami oceny. Kamery mogą znajdować się w dowolnej części linii produkcyjnej. Przeprowadzanie kontroli między operacjami zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii linii i wytwarzania braków, co oznacza znaczną oszczędność kosztów produkcji, a jednocześnie przekłada się na wzrost wydajności.

Szerokie możliwości pracy

Oferowane urządzenia służące do identyfikacji kształtu wykonywanych produktów posiadają liczne, niezwykle przydatne w zakładach produkcyjnych funkcje kontrolne. Wykorzystywane są przede wszystkim do weryfikowania prawidłowego kierunku przepływu materiału do kolejnych etapów działania. Za ich pomocą możliwe jest także kontrolowanie wymiarów oraz właściwej ilości sztuk wytwarzanego towaru, dzięki czemu w łatwy sposób można zarządzać właściwym funkcjonowaniem linii produkcyjnej.

Kontrola właściwego kierunku materiału do kolejnych operacji.

Kontrola wymiaru.

Kontrola ilości sztuk.

 

Back to Top